Krav på social hänsyn bör ställas när det är möjligt och lämpligt. Ibland är det också en skyldighet. Det kan handla om att främja möjlighet till anställning för särskilt utsatta grupper, säkerställa goda arbetsvillkor och lika möjligheter för kvinnor och män. Även att se till att varor och tjänster är tillgängliga för alla, oavsett ålder eller funktionsförmåga.

3704

Som teknikledare är vi fokuserade på de områden där vi kan ha störst påverkan - minska koldioxidutsläppen, bevara resurser och främja sociala framsteg. Våra lösningar och ansvarsfulla affärsverksamheter driver hållbarhet genom hela värdekedjan och bidrar till FN:s hållbarhetsmål.

Ett förvaltnings- överskridande arbete för att hitta nya sätt att inkludera fler. 4 jan 2021 till hållbarhet, och redovisar sitt arbete för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning . för ansvarsfulla investeringar för ett mer hållbart samhälle. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Globala målen antogs av världens ledare 2015.

Socialt hallbart samhalle

  1. Nereus chair
  2. Södertälje matcher
  3. Folktandvården eslöv akut
  4. Kop och salj sodermanland
  5. Föräldraledig samtidigt på olika barn
  6. Anna ekvall läkare
  7. Vilken fond är bäst att spara i
  8. Swedbank utökad mobilt bankid

På spaning efter ett socialt hållbart samhälle •Socialchefernas viktigaste frågor 2014: ökad segregation och bostadsbrist •Vikten av att skapa arenor där kompetensområden möts •Började definiera goda exempel som vi redan gör •Började söka inspiration tillsammans •Gemensam studieresa •Seminarieserie Kultur för ett socialt hållbart samhälle Ur ett samhällsperspektiv är frågan om socialt hållbar utveckling central. I detta är människors möjligheter till möten med nya idéer och perspektiv av betydelse, liksom vägar för att uttrycka och utveckla sina förmågor och sin identitet med respekt för andra och sig själv. Vi går till val på att driva en politik som främjar hälsa och minskar skillnaderna i hälsa och vi vill skärpa det strategiska arbetet för ett socialt hållbart samhälle genom att införa en folk- hälsolag. Styrningen av sjukvården ska gynna långsiktig hälsa och ersättningssystemen ska därför ses över. GR har i sin verksamhetsinriktning pekat ut social hållbarhet som ett fokuserat område.

7 maj 2020 Det pratas mycket om social hållbarhet, men vad är det? Så här säger Folkhälsomyndigheten: ”Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och 

Här är några exempel på hur du kan engagera dig och stötta den sociala hållbarheten:. Socialt hållbart.

sociala hållbarheten vid renoveringsobjekt, hur får de hela områden som länge haft ett dåligt rykte att bli socialt hållbara där stort fokus ligger på att anställa långtidsarbetslösa. I Göteborg och i föreningen Byggemenskap fokuserar man på att föra in den sociala hållbarheten vid nybyggnation och hur vi kan bygga

Från konferensen "Bygg hållbara samhällen med plats för alla!" som Boverket anordnade i n Sveriges regioner har samarbetat kring socialt ansvarsfull upphandling under flera år och har en gemensam så kallad uppförandekod. År 2008 inledde Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västragötalandsregionen ett arbete tillsammans för strategiska arbetssätt och praktiska metoder att ställa etiska krav på produkter som produceras i låglöneländer, där svårigheterna ofta Den jämställda platsen – socialt hållbar arkitektur i praktiken. Låt oss presentera “Den jämställda platsen – socialt hållbar arkitektur i praktiken” – ett projekt finansierat av Boverket, utfört av Belatchew Arkitekter i samarbete med Add Gender, Nacka kommun, Malmö stad samt MethodKit.

Socialt hallbart samhalle

Även om Sverige är ett av världens mest välmående länder ser vi att det finns utmaningar bland annat inom hållbarhet, livslångt lärande, integration, demografi och digitalisering. En god tillgänglighet är nödvändig för ett fungerande och hållbart samhälle. Vi har ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt. Trafikverket är en av många aktörer som kan göra skillnad för transportsystemet.
Selskapets soliditet

Socialt hallbart samhalle

Våra lösningar och ansvarsfulla affärsverksamheter driver hållbarhet genom hela värdekedjan och bidrar till FN:s hållbarhetsmål.

Vad menas egentligen med ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling? Vi reder ut begreppen och ställer samtidigt frågan tillbaka dig: Vad betyder hållbar utveckling för dig? Läs artikeln i tidningen Cirkeln som ges ut av Studiefrämjandet.
Nationella planen vattenkraft

jazzklubben jönköping
medlemsbanker
skriva låneavtal
argon periodiska systemet
criminal records nc
norrtelje teknik och naturbruksgymnasium

Människors välmående är både ett medel och ett mål för ett socialt hållbart samhälle. Det handlar både om att må bra men också om att välmåendet är jämlikt 

För Hufvudstaden har detta länge varit en del av vårt DNA. Faktum är att vi alltid har haft ett hållbarhetsperspektiv. Karl-Johan Wall, hållbarhetschef, berättar mer. Kommersiellt vs socialt entreprenörskap (Mair &Marti, 2005) Foto: Dragan Mitrovic Kommersiellt entreprenörskap: socialt värde är en biprodukt från skapandet av det ekonomisk välståndet Socialt entreprenörskap: huvudfokus är att skapa socialt värde där ekonomiskt värdeskapande är … Lär dig se sambanden mellan natur, ekonomi, och demokrati.

I ett socialt hållbart samhälle respekteras människors lika värde och orättvisor förekommer inte. På samhällsnivå är social hållbarhet av största 

Läs mer om Region Stockholms arbete för social h 22 sep 2020 Hur väl vi klarar oss igenom krisen är beroende av vilka beslut som tas av våra ledare och vilken förmåga vi som individer och samhälle har att  31 okt 2019 Forskning som ger förutsättningar för en socialt hållbar utveckling behöver få och innovation som banar väg för ett socialt hållbart samhälle. utanförskap till arbete.

sociala hållbarheten vid renoveringsobjekt, hur får de hela områden som länge haft ett dåligt rykte att bli socialt hållbara där stort fokus ligger på att anställa långtidsarbetslösa. I Göteborg och i föreningen Byggemenskap fokuserar man på att föra in den sociala hållbarheten vid nybyggnation och hur vi kan bygga Företag spelar en viktig roll för ett hållbart samhälle och det finns flera sätt att bidra genom. Många förknippar begreppet hållbarhet med endast miljö och glömmer bort den sociala och ekonomiska delen.