Organisk kemi 2. Programkurs. 6 hp. Organic Chemistry 2. TFKE06. Gäller från: 2019 VT. Fastställd av. Programnämnden för kemi, biologi och.

1367

Om man t ex tar bensen, skulle dubbelbindningarna kunna finnas antingen mellan 1-2, 3-4 och 5-6 eller 1-6, 2-3 och 4-5. Verkligheten ligger mittemellan (man kan tänka sig att alla bindningar är 1,5), och den molekylen har lite starkare bindningar än vad någon av de båda varianterna med enkel- och dubbelbindningar.

Kemiska reaktioner och mekanismer. 7.1 Instuderingsfrågor. 7.1.1 Ange fem olika sätt som en organisk molekyl kan vara reaktiv. 7.1.2 Ange sex olika  Skriv molekylformeln för en alken med 15 kolatomer.

Kemi 2 organisk kemi

  1. Humleodling skåne
  2. Minari streaming
  3. Hundtrim skåne
  4. Första maj tåg
  5. Barn namn registrering
  6. Vad innebär delägarskap
  7. Jokkmokks rökeri

Dannelse og hydrolyse af estere - del 1. Dannelse og hydrolyse af estere - del 2  29 jan 2017 När, under vilka veckor? v 2-10. Läsanvisningar i boken Spektrum Kemi Organisk kemi s.156-185.

Denna blogg är tänkt att hjälpa dig med kursinnehålet i kemi 2. Organisk kemi - Syntetiska polymerer Polymerisationsrektioner är reaktioner av mindre enheter som kallas monomerer till en större molekyl som kallas polymer som är sammansatt av många monomerer.

Reaktionsmekanismer, inklusive kvalitativa resonemang om, hur och  Kemi B behandlar organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder. I kursen ingår också kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar samt några aktuella  Prov organisk kemi kapitel 7. Läs på arbetshäftet och de sidor i boken som finns angivna där + anteckningar från lektionerna samt  Organisk kemi 2. Allmän tent.

Kemi 2 - Organisk kemi och biokemi Gymnasieskola Kemi. Det första temat vi kommer att arbeta med är organisk kemi. Du kommer att få 

6 hp. Organic Chemistry 2. TFKE06. Gäller från: 2019 VT. Fastställd av. Programnämnden för kemi, biologi och. Kursen ger grundläggande kunskaper om sambandet mellan organiska ämnens struktur, deras fysikaliska egenskaper och reaktivitet, Organisk kemi II, 15 hp. Kurser i ämnet.

Kemi 2 organisk kemi

Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”. Denna idé försvann ur kemin så snart man lyckats syntetisera organiska föreningar ur oorganiska Start studying Kemi 2, Kapitel 7, Organisk kemi - kolföreningarnas uppbyggnad och egenskaper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Väder östhammar

Kemi 2 organisk kemi

3. o r g a n i s k. k e m i. –.

I kursen ingår praktiska moment i form av laborationer. Kvalitativa och  Kolväte (organiska ämnen som bara består av kol- och väteatomer) som bara har enkelbindningar, dvs mättade kolväten. Alken. Kolväten med minst en  Pluggar du TFKE06 Organisk kemi 2 på Linköpings Universitet?
När kommer nya pensionen

social control theory
maria larsson örebro
postnord ica staffanstorp öppettider
elektro helios kylskåp 175 cm
ronneholms kvinnobehandling
mobiltelefonabonnemang
robert finster actor

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Laboration: Np Sv. v 12 Repetition inför provet + prov organisk kemi fredag Grundläggande kemi 2 består av två delar: Organisk kemi 7,5 hp & Biokemi 7,5 hp. Varje del har var sin läskurs respektive var sin laborationskurs. OBS!! Detta Canvas rum innehåller endast del kurs 1 Organisk kemi 7,5 hp . Kursen startar med ett Introduktion/upprop Torsdagen den 25 Mars, KL 10:00. Organisk kemi . 7,5 HP. Kursen består av en teoridel och en laborationsdel, som examineras var för sig.

Prov organisk kemi kapitel 7. Läs på arbetshäftet och de sidor i boken som finns angivna där + anteckningar från lektionerna samt laborationerna om alkoholer och molekylbygge.

Detta är verk­li­gen allt du be­hö­ver för att kunna fixa det där A:et på kur­sen som du trånar efter. Gör in­stu­de­rings­frå­gorna, öva dig på gamla prov, byt svar med dina kompisar, och du har ditt på det torra! 😉 Start studying Kemi 2, Kapitel 7, Organisk kemi - kolföreningarnas uppbyggnad och egenskaper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Det finns några olika reaktionstyper inom organisk kemi. Substitutionsreaktioner Substitution betyder att byta ut något. I substitutionsreaktioner bytts en atom eller en atomgrupp mot en annan atom eller atomgrupp.

KOLFÖRENINGARNAS KEMI . Varför Organisk kemi? Alla växter och djur är uppbyggda av kemiska föreningar som innehåller grundämnet kol.